• Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej
  • 2

100 rocznica poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

serce Jezusa

Dokładnie sto lat temu, 3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi dokonali aktu poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa.

Rok wcześniej w 1920 r., w obliczu bolszewickiego zagrożenia, polscy biskupi zebrani na Jasnej Górze pod przewodnictwem prymasa Polski kard. Edmunda Dalbora, 27 lipca poświęcili naród polski i całą Ojczyznę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz ponownie obrali Matkę Bożą Królową Polski.

Czytaj więcej

Boże Ciało w kwiatach i zieleni - zwyczaje i wierzenia ludowe

Hostia

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana zwykle Bożym Ciałem, jest jednym z najbardziej uroczyście obchodzonych dni w roku liturgicznym. Barwne procesje, śpiewy, obrzędy i głęboki wymiar duchowy tego święta znalazły odzwierciedlenie w literaturze, sztuce i ywyczajach ludowych. Stanowią one element naszej tradycji już od 700 lat.

Czytaj więcej

Rok Prymasa - Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Kardynał Stefan Wyszyński

Trwa Rok Prymasa - Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Został on ustanowiony przez parlament Rzeczypospolitej na wniosek Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 28 maja przypada także już 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

UKSW w Warszawie z okazji beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego, patrona Uczelni oraz s. Róży Czackiej, która odbędzie się 12 września w Warszawie przygotował bogaty program Roku Prymasa. 

Czytaj więcej