• Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej
  • 2

Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, polecamy modlitwie naszego wielkiego Rodaka i zamieszczamy list Prezydenta RP do środowisk polonijnych.

StulecieStrona

 

pdflist_Prezydenta_RP.pdf