• Stowarzyszenie Przyjaciół
    Polskiej Misji Katolickiej w Marly

Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, polecamy modlitwie naszego wielkiego Rodaka i zamieszczamy list Prezydenta RP do środowisk polonijnych.

StulecieStrona

 

pdflist_Prezydenta_RP.pdf