• Association des Amis
    de la Mission Catholique Polonaise à Marly

JerzyPopieluszko

W 2018 roku Sejm RP uchwalił ustawę ustanawiającą Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Jest on obchodzony 19 października jako święto państwowe uchwalone w hołdzie „bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski”.

L’Association des Amis de la Mission Catholique Polonaise (MCP) en Suisse est actuellement la seule organisation à l'echelle nationale à associer des catholiques polonais en Suisse.

Mesdames et Messieurs, Nous sommes fiers de vous présenter un nouveau site Web de l’Association des amis de la Mission catholique polonaise en Suisse, basée à Marly.