• 1 Kopia
  • 3 Kopia

walne zebranie

 

W sytuacji stopniowego przyjmowania ośrodków Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii przez parafie lokalne i ograniczenia ich działalności, tym ważniejsze jest podtrzymanie istnienia Polskiej Misji Katolickiej w Marly, prowadzącej duszpasterstwo polskojęzyczne w jedynym w Szwajcarii miejscu należącym do wspólnoty polskiej, prywatnej fundacji im. o. Bocheńskiego.

Der Verein der Freunde der Polnischen Katholischen Mission (PKM) in der Schweiz ist derzeit die einzige schweizerische Organisation, die polnische Katholiken in der Schweiz vereint.

Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, Ihnen eine neue Website des Vereins der Freunde der polnischen katholischen Mission in der Schweiz mit Sitz in Marly vorstellen zu können.