• 1 Kopia
 • 3 Kopia

walne zebranie

 

W sytuacji stopniowego przejmowania ośrodków Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii przez parafie lokalne i ograniczenia ich działalności, tym ważniejsze jest podtrzymanie istnienia Polskiej Misji Katolickiej w Marly, prowadzącej duszpasterstwo polskojęzyczne w jedynym w Szwajcarii miejscu należącym do wspólnoty polskiej, prywatnej fundacji im. o. Bocheńskiego.

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ

POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W MARLY

gorąco zaprasza wszystkich zainteresowanych działanością Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii na 

 

OTWARTE ZEBRANIE

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA 

W SOBOTĘ, 26-GO LISTOPADA 2022 O GODZ. 10.30

 W SIEDZIBIE PMK W MARLY

 

 

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Msza Święta

 2. Otwarcie zebrania, lista obecności, przyjęcie porządku obrad

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania zarządu

 4. Słowo Koordynatora, ks. Krzysztofa Wojtkiewicza

 5. Prezentacja aktualnego stypendysty Stowarzyszenia, ks. Kordiana Broniarczaka

 6. Raport Prezesa Stowarzyszenia, p. Andrzeja Pazery

 7. Słowo Prezesa Fundacji im. o. Bochenskiego, p. Andrzeja Leszczyńskiego

 8. Sytuacja ośrodków zagrożonych w swoim istnieniu, zakres możliwości działania Stowarzyszenia i ks. Koordynatora PMK

 9. Perspektywy na przyszłość

 10. Wolne wnioski i zakończenie zebrania 

Gorąco zapraszamy! Potrzebujemy pomocy wszystkich! 

 

 

Andrzej Pazera

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół PMK