• 1 Kopia
  • 3 Kopia

Kilka lat temu zmienił się model funkcjonowania Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii. Obecnie prace księży w ośrodkach polonijnych w różnych kantonach nadzoruje Koordynator, który rezyduje w historycznej siedzibie PMK w Marly. Jednakże praca Koordynatora poza obowiązkami posługi w Marly jest związana z wieloma wyjazdami na terenie całej Szwajcarii. Z tego powodu Stowarzyszenie Przyjaciół PMK od lat finansuje stypendium dla dodatkowego księdza, który pomaga Koordynatorowi w jego wielorakich obowiązkach.

Bez tej formy pomocy, działalność Księdza Koordynatora byłaby w zasadzie niemożliwa. Pomoc dodatkowego księdza mogącego przejąć część obowiązków wynikających z potrzeb posługi kapłańskiej oraz licznych zadań pastoralnych jest niezbędnie koniecznym wsparciem PMK w Szwajcarii. Obecnie Polska Misja Katolicka posiada tylko 20% etatu dla Księdza Koordynatora Misji, dlatego obecność Księdza, stypendysty naszego Stowarzyszenia, zamieszkałego według wymagań statutu w PMK w Marly, jest nieodzowna.