• 1 Kopia
  • 3 Kopia

Stowarzyszenie liczące obecnie ponad dwustu członków utrzymuje się wyłącznie z dobrowolnych datków i składek członkowskich. Jedynymi beneficjentami Stowarzyszenia są od lat księża stypendyści, których stypendium pozwala na pomoc księdzu Koordynatorowi, skromne utrzymanie i kontynuowanie nauki np. doktoratów na Uniwersytecie we Fryburgu. 

Darczyńców zapraszamy do wpłat na konto Stowarzyszenia używając numeru IBAN lub kodu QR poniżej (dostępnego również w formie wydruku pocztowego pdftutaj).

 

IBAN: CH68 0900 0000 1739 2865 2
Association des Amis de la Mission Catholique Polonaise
Ch. des Falaises 12
1723 Marly

 

QRcode

 

Na mocy decyzji kantonalnych władz fiskalnych Stowarzyszenie Przyjaciół PMK uzyskało w 2006 roku status organizacji użyteczności publicznej. Jest to niewątpliwy dowód uznania Władz Szwajcarskich dla roli, jaką w tutejszym społeczeństwie odgrywa Polska Misja Katolicka. Oznacza to, ze wpłaty na Stowarzyszenie mogą podlegać odliczeniu od podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych. Klikając w poniższy link znajdą Państwo dokładne informacje o możliwości odliczeń podatkowych na poziomie federalnym oraz w różnych kantonach, będąc ofiarodawcą Stowarzyszenia. 

 

Deklaracja członkowska - docpobierz79.50 KB

Zasady ogólne

W ubiegłych latach nastąpiły spore zmiany w sposobie traktowania odliczeń wpłat dla organizacji użyteczności publicznej. Odliczenie od podatku federalnego wzrosło do 20% dochodu netto. Wiele kantonów uprościło zasady odliczeń, kilka zharmonizowało odliczenia od podatku kantonalnego z podatkiem federalnym, dzięki czemu całkowita kwota możliwych ulg podatkowych wzrosła znacząco. Oto w jaki sposób można uzyskać odliczenie. 

Można odliczyć od podatku kwoty darowizn na rzecz organizacji użyteczności publicznej zarejestrowanych w Szwajcarii. Większość kantonów określa kwotę minimalną jaką należy wpłacić, aby moc uzyskać odliczenie (np. powyżej 100 franków rocznie), oraz kwotę maksymalną podlegającą odliczeniu (np. nie więcej niż 20% dochodu netto ? po innych odliczeniach ale przed darowiznami). Limity te według poszczególnych kantonów podane są w tabelce poniżej. 

Można odliczyć tylko wpłaty dobrowolne. Oznacza to, że w przypadku Stowarzyszeń, obowiązkowe opłaty członkowskie (czyli nasza składka członkowska w wysokości 50 franków) nie podlegają odliczeniu.


Wpłaty muszą być dokonane na konto Stowarzyszenia (nr 17-392865-2) a nie na konto Misji. Misja jest organizacją podlegającą władzom kościelnym i z tego powodu wpłaty na jej konto nie podlegają odliczeniu. 

Wpłaty muszą być udokumentowane; należy zachować potwierdzenie wpłat przesłane na koniec roku. Nie jest konieczne dołączanie go do deklaracji podatkowej, ale czasami urząd może poprosić o dodatkową dokumentację w późniejszym terminie. 

Podsumowanie 

W sytuacji, w jakiej znajduje się nasza Misja, każdy wpłacony "grosik" na jej utrzymanie jest bardzo ważny. Dzięki uzyskaniu statusu Stowarzyszenia użyteczności publicznej, możemy dodatkowo skorzystać z odliczenia podatkowego co, mamy nadzieję, będzie stanowiło dodatkową zachętę do wspierania Misji. 

Zwracamy uwagę na to, że rzeczywista kwota odliczenia zależy od całkowitych dochodów ponieważ kantony w Szwajcarii stosują stopniowe stawki podatkowe. Tak więc im większe dochody, tym większe odliczenie. Kwota odzyskana od urzędu skarbowego może się wahać od kilku do nawet 35% kwoty wpłaconej. 

W przypadku osób mieszkających poza kantonem Fryburg (siedzibą Stowarzyszenia), urząd może poprosić o potwierdzenie statusu użyteczności publicznej organizacji. Nie jest konieczne dołączanie go do deklaracji podatkowej, ale może być wymagane w późniejszym terminie. Numer decyzji nadającej Stowarzyszeniu status organizacji użyteczności publicznej został podany na dole strony potwierdzenia wpłat. Jeśli dostaną państwo prośbę o dostarczenie kopii tej decyzji do urzędu skarbowego już po złożeniu deklaracji z odliczeniem, bardzo proszę o kontakt dostarczymy wtedy wymagane potwierdzenie.

 

KantonMaksymalne odliczenieUwagi
Podatek federalny 20% Od dochodu netto.
Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 100 franków.
AG, BE, BS, FR, GL, NW, OW, SO, SZ, UR, VD, ZG, ZH  20% Od dochodu netto.
Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 100 franków.
AR, TI 10% Od dochodu netto.
Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 100 franków. 
JU 10% Od dochodu netto.
Odliczeniu podlegają wpłaty powyżej 100 franków. 
AI 20% Od dochodu netto.
Odliczeniu podlegają wpłaty powyżej 100 franków. 
BL   Bez jakichkolwiek ograniczeń 
GE, GR, VS 20% Od dochodu netto.
Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 100 franków. 
LU 20%

Od dochodu netto.
Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 100 franków. 

Tylko wpłaty dla instytucji uwzględnionych na liście kantonalnej podlegają odliczeniu.

NE 5% Od dochodu netto.
Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 100 franków. 
SG 20% Od dochodu netto.
Odliczeniu podlegają wpłaty powyżej 500 franków. 
SH 20%

Od dochodu netto.
Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 200 franków.
Tylko wpłaty dla instytucji uwzględnionych na liście kantonalnej (lub www.steuern.sh.ch) podlegają odliczeniu 

TG 20% Od dochodu netto.
Odliczeniu podlegają wpłaty powyżej 200 franków, ale maksymalnie 8.000 franków.