• 1 Kopia
  • 3 Kopia
Association des Amis de la Mission Catholique Polonaise

Drodzy Członkowie, Sympatycy i wszyscy Państwo zainteresowani funkcjonowaniem PMK w Marly i w Szwajcarii


We wrześniu, po długiej przerwie związanej z pandemią, ukazał się bardzo interesujący nowy numer „Wiadomości”, przedstawiający między innymi historię powstania naszej Polskiej Misji Katolickiej w Marly, opisanej w wywiadzie przeprowadzonym z panem inż. Dionizym Simsonem przez księdza Artura Cząstkiewicza.
 

Ten numer „Wiadomości” powinniśmy rozpowszechniać jak najszerzej wśród naszych znajomych i przyjaciół, gdyż jest to źródłowy tekst ogromnie zaangażowanego w życie PMK w Szwajcarii pana Dionizego Simsona, który dzięki Bogu jest ciągle jeszcze między nami jako świadek i częściowy autor tej historii. Pomimo swojego wieku i bez wątpienia także zmęczenia, jest on od lat prezesem Fundacji im O.J.M. Bocheńskiego, bez której nie mielibyśmy obecnej i daj Boże i w przyszłości naszej Misji, która w tym roku obchodzi 70 –lecie swojego istnienia. Jako zarząd Stowarzyszenia jesteśmy ogromnie wdzięczni za ogromne wsparcie jakiego fundacja od wielu już lat udziela naszemu Stowarzyszeniu.

W tym samym numerze pani Elżbieta Grabowska - długoletni sekretarz naszego Stowarzyszenia, opisała szczegółowo ostatnie dzięsieciolecie naszego wspólnego z wszystkimi z Państwa wysiłku, aby zapewnić pomoc PMK i Księdzu koordynatorowi poprzez finansowanie księdza - stypendysty, a było ich już wielu. Zresztą w tymże numerze przeczytać możemy także podziękowanie jakie napisał dla wszystkich Państwa nasz ostatni stypendysta, ks. Hubert Relich. My wszyscy korzystamy z faktu, że mieliśmy i znowu mamy kolejnego stypendystę, o czym napisał w numerze ks. Koordynator prof. Krzysztof Wojtkiewicz. Po powrocie do Polski nabyte doświadczenie na helweckiej ziemii ma także swoją nieocenioną wartość dla Kościoła w kraju.

Niestety jednakże, ostatnie pół roku ogromnie osłabiło kondycję finansową czyli wpływy naszego Stowarzyszenia i z tej koniecznej rezerwy na następne 2 lata ubyło nam już ponad 10'000 franków, a bez jej istnienia w dotychczasowej wysokości (równoważnej 2-letniej rezerwie przewidywanych wydatków) załatwienie oficjalnych formalności pobytowych księdza–stypendysty może okazać się w przyszłości trudne lub wręcz niemożliwe. Władze pobytowo-finasowe nadzorują nas dokładnie i są bardzo ostrożne. Z odpowiedzialności o przyszłość poczuwamy się do obowiązku, aby o tym informować jak najszerzej, abyśmy nie znaleźli się w sytuacji bez wyjścia.

Dużym problemem jest też brak chętnych na nowych członków Stowarzyszenia i zarządu, gdy tymczasem nasze zadanie pozostaje wciąż takie samo. a pracy dla PMK w związku z rosnącą liczbą naszych Rodaków jest nie mniej a wręcz więcej i sytuacja staje się coraz trudniejsza, także i dla lokalnego Kościoła. Dlatego silnie zachęcamy do przyłączenia się do nas poprzez kontakt z członkami naszego Stowarzyszenia w Waszych wspólnotach, Misję w Marly i jej księży jak również przez naszą stronę internetową www.przyjacielepmk.com, media społecznościowe (Facebook: @przyjacielePMKSzwajcaria) lub przez nasz adres pocztowy podany w nagłówku.

Życząc Państwu dużo zdrowia wobec zbliżającej się szybko jesieni i zimy, prosimy o przyjęcie pozdrowień i podziękowań i o dalsze pamiętanie o naszym wspólnym dziele jakie dźwiga na sobie niewielki w liczbie a głęboko oddany sprawie zarząd i komisja rewizyjna, która ze swej strony pilnuje, aby każdy cent i frank służył tylko naszym statusowym zadaniom.

Za Zarząd i Komisję Rewizyjną
Stowarzyszenia Przyjaciół PMK w Marly

Andrzej Pazera
prezes
 
 
List w formien PDF  pdfpmk.pdf