• 3 Kopia
  • 1 Kopia

Association des Amis de la Mission Catholique Polonaise

kwiecień 2021

Drodzy Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Przyjaciół PMK w Marly,

Jesteśmy nadal w pełnej pandemii. Druga fala następuje po pierwszej, obawiamy się trzeciej, światełko nadziei wzbudza stworzenie szczepionki ale opóźnienia w dostawach nie pozwalają na zaszczepienie się wszystkich chętnych. Trwamy w Wielkim Poście kontaktów z przyjaciółmi i bliskimi, spotkań w większym gronie, wspólnotowych zebrań i uroczystości, swobodnego przemieszczania się, wyjazdów do kraju.

Pamiętajmy jednak, że po Wielkim Poście, po okresie umartwień i smutku, następuje Zmartwychwstanie Chrystusa. On co roku przypomina nam, że jest naszym wyzwoleniem i nadzieją. Jakkolwiek długi i męczący jest okres próby, na końcu zawsze nadejdzie Jego zwycięstwo. Wielkanoc jest świętem przezwyciężenia śmierci i cierpienia. Nie bójmy się przejściowych trudności bo celem istnienia jest przekroczenie ich i wejście w chwałę Chrystusa.

W naszym skromnym zakresie Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii, staramy się pomagać w kontynuacji działalności polskiego duszpasterstwa, ważnego dla wielu z nas. Stypendium dla księdza pomocniczego Misji jest nadal kontynuowane dzięki Waszym wpłatom. Ksiądz stypendysta obejmuje swoją posługą ośrodki w Bienne, Lyss, Zuchwil i oczywiście Marly, czy to na bazie stałej czy w zastępstwie księdza Koordynatora. Małe ośrodki, które nie mają dofinansowania księdza z Episkopatu Szwajcarii, nie byłyby w stanie same ponieść tych kosztów. Dziękujemy Wam wszystkim za Waszą solidarność.

W obecnej sytuacji nie możemy niestety na razie zapowiedzieć daty naszego najbliższego Walnego zebrania. Już drugi rok nasz kontakt z Wami odbywa się wyłącznie poprzez informacje dołączane do świątecznych życzeń oraz artykuły umieszczane w czasopiśmie PMK „Wiadomości”. Pozwalamy sobie i tym razem podać poniżej streszczenie naszej zeszłorocznej działalności :

 

W 2020 roku otrzymaliśmy ogólną sumę wpłat                   Sfr. 23’848,45

Stypendium wraz z opłatami socjalnymi wyniosło               Sfr. 23’039,60

Koszty druku i wysyłek, opłaty bankowe i za przelewy        Sfr.   1’004,75

Ogólna suma rozchodów to                                                 Sfr. 24’044,35

czyli nieco przewyższa całoroczne wpływy.

 

Niepokoi nas struktura dochodów, która jest bardzo niezrównoważona :

27 % tegorocznych wpłat pochodzi od Fundacji ojca I. Bocheńkiego

20 % od 4-rech tylko szczególnie hojnych darczynców

 6 % od ośrodków Bazylea i Lucerna

45 % wpłaty członków i sympatyków

 2 % bardzo drobne wpłaty po kilka franków

Jak widzicie, połowa wpłat pochodzi od kilku tylko osób i organizacji. Już wiemy, że w 2021 roku Fundacja ojca I.Bocheńskiego nie będzie w stanie nam pomóc ze względu na skutki pandemii i konieczne własne wydatki. 1/5 wpłat spoczywa na 4-rech indywidualnych darczyńcach, których sytuacja materialna i możliwości pomocy też mogą się zmienić. W 2020 roku przybyło nam 7 (siedmiu !) nowych członków, gdy otrzymaliśmy kilkanaście zwrotów pocztowych od osób, które opuściły dotychczasowe miejsce zamieszkania i tym samym zniknęły z naszej listy adresów.

                                   

Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za szerzenie świadomości istnienia i działalności Polskiej Misji Katolickiej i naszego Stowarzyszenia. Liczymy na Waszą ciagłą pomoc i wsparcie w tym zakresie. Tylko wspólnym wysiłkiem całej Polonii katolickiej w Szwajcarii ta działalność będzie nadal mogła być kontynuowana. 

W okresie nadchodzących Świąt Wielkanocy życzymy Wam wszystkim odnowienia nadziei w Zwycięstwo Chrystusa, pokonania smutku i zniechęcenia samotnością i opuszczeniem, odbudowania międzyludzkich kontaktów i więzi a także odnalezienia się w rozwijającej się na nowo wspólnocie Kościoła.  Bądźmy zawsze razem i zjednoczeni !

Alleluja, Chrystus zmartwychwstał !

                                                                                        

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół PMK w Marly