• 3 Kopia
  • 1 Kopia

walne zebranie

wiosna 2021

Coroczne Walne Zebranie
Stowarzyszenia Przyjaciół PMK w Marly

 

Drodzy czytelnicy „Wiadomości”, członkowie, sympatycy czy tylko bierni obserwatorzy działalności Stowarzyszenia Przyjaciół PMK w Marly,

Już drugi rok, mimo najlepszych chęci nie udaje nam się zorganizować corocznego Walnego zebrania naszego Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że sytuacja sanitarna rozwinie się w dobrym kierunku i być może uda nam się zaproponować konkretną datę na początku jesieni. Obecnie istnieje zbyt duże ryzyko, że w ostatniej chwili trzeba byłoby odwołać zebranie, dlatego na razie ograniczamy się do tego informacyjnego artykułu.

Pomimo wszelkich trudności, ośrodki Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii nadal działają, a nawet powiększyły swoją działalność, gdyż w większych ośrodkach konieczne było podwojenie mszy świętych ze względu na wprowadzone ograniczenia liczby uczestników. Nasi księża pracują więc podwójnie i jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. Niektóre ośrodki wprowadziły też transmisje prowadzonych mszy św., pozwalając dzięki temu uczestniczyć w nich osobom, dla których nie wystarczyło miejsc w kościele lub ze względów zdrowotnych nie mogły przybyć. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają się do ich organizacji, pilnują rejestrów uczestników, dokonują dezynfekcji przed i po mszach, jednym słowem pozwalają nam wszystkim uczestniczyć w żywym wspólnotowym Kościele.

Nasz tegoroczny stypendysta, ks. Andrzej Kołodziejczyk, również z pełnym poświęceniem przyczynia się do tej działalności, o której zresztą pisał w swoim artykule w ostatnich „Wiadomościach”. Swoją posługą obejmuje on ośrodki w Marly, Bienne, Lyss i Zuchwil, czy to na bazie stałej czy w zastępstwie księdza Koordynatora. I ksiądz Koordynator i ksiądz stypendysta co niedzielę jeżdżą do różnych ośrodków polonijnych, zapewniając im swoją opiekę i posługę, obecnie jeszcze bardziej nam potrzebną.

Chcemy więc podziękować wszystkim tym, którzy w roku ubiegłym wsparli naszą działalność, pozwalając na kontynuację finansowania księdza stypendysty. Dopóki mamy zapewnioną prowizję na co najmniej dwa następne lata, jest możliwe otrzymywanie prawa pobytu w Szwajcarii, co zapewnia obecność polskiego księdza szczególnie w mniejszych ośrodkach, które nie posiadają przyznanego księdza ze swojej szwajcarskiej diecezji. Serdecznie dziękujemy Państwu za solidarność z tymi ośrodkami, które same nie byłyby w stanie tego zabezpieczyć. Rok temu w naszym wiosennym artykule „Wiadomości” podsumowaliśmy bilanse Stowarzyszenia na przestrzeni ostatnich 10-ciu lat. Tym razem ograniczymy się więc tylko do omówienia działalności za rok 2020 :

  • Ogólna suma otrzymanych wpłat Sfr. 23’848,45
  • Stypendium księdza + opłaty socjalne Sfr. 23’039,60
  • Koszty druku, wysyłek, opłaty bankowe i za przelewy Sfr. 1’004,75
  • Ogólna suma wydatków Sfr. 24’044,35 

co minimalnie przewyższa całoroczne wpływy.

Wydawałoby się, że wszystko przebiega pomyślnie i nie ma się czym martwić. Niepokoi nas jednak struktura dochodów, która jest bardzo niezrównoważona :

  • 27 % tegorocznych wpłat pochodzi od Fundacji im. ojca I. Bocheńkiego
  • 20 % od 4 szczególnie hojnych darczynców
  • 6 % od dwóch ośrodków polonijnych, Bazylei i Lucerny
  • 45 % wpłaty członków i sympatyków
  • 2 % minimalne wpłaty po kilka franków

Wyraźnie widać niestabilność tej sytuacji. Połowa wpłat pochodzi od kilku tylko osób i głównie jednej organizacji. Wiemy już, że Fundacja im. ojca I. Bocheńskiego, która w zeszłym roku wpłaciła na nasze konto ponad ¼-tą część całego budżetu, w tym roku nie będzie w stanie nam pomóc ze względu na skutki pandemii i wynikające z niej własne wydatki. 1/5-ta część wpłat pochodzi od 4 indywidualnych darczyńców, których sytuacja materialna i możliwości pomocy też ulegają zmianom (przejście na emeryturę, zmiejszenie własnych dochodów, wyjazd ze Szwajcarii). A więc połowa naszych dochodów jest zmienna i stoi pod znakiem zapytania.

Co więcej, nasi starsi członkowie powoli się wykruszają, corocznie po wysyłce życzeń świątecznych otrzymujemy kilkanaście zwrotów kopert z pieczątką „adresat wyjechał bez podania adresu” i tym samym nasza lista adresowa systematycznie się kurczy. W zamian, w 2020 roku przybyło nam 7 (słownie „siedmiu”) nowych członków, co w żadnej mierze nie kompensuje systematycznego zmniejszania się liczby członków dotychczasowych.

Liczymy więc na Wasze stałe wsparcie w promowaniu działalności naszego Stowarzyszenia, wyjaśniania dokoła nas na czym polega istota pracy Polskiej Misji Katolickiej w Marly, jej promieniowania na te drobne ośrodki, które nie byłyby w stanie istnieć bez opieki księdza Koordynatora, przy współpracy naszego księdza stypendysty, a więc pośrednio dzięki nam wszystkim i naszym wpłatom. Czasami trudno zrozumieć członkom większych ośrodków, które mogą pozwolić sobie na finansową niezależność, że jesteśmy jedną wielką wspólnotą i na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za istnienie Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii.

Ale nie traćmy nadziei. Idzie lato a z nim perspektywa poprawy sytuacji sanitarnej, zwiększenie liczby uodpornionych na chorobę osób, prawdopodobieństwo wznowienia podróży do kraju i bliskich, możliwość wymieniania uścisków dłoni. Jak tylko będzie to możliwe, podamy datę naszego najbliższego Walnego zebrania, a na razie dziękujemy gorąco za dotychczasową pomoc i prosimy o dalszą kontynuację. Nie jesteśmy przecież sami!

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy życząc udanego lata z Bogiem i najbliższymi!

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół PMK w Marly