• 3 Kopia
 • 1 Kopia

Naglowek

Od rozpoczęcia pandemii nie odbyły się kolejne Walne zebrania Stowarzyszenia, jednakże Stowarzyszenie wciąż działa i nadal zapewnia stypendium dodatkowego księdza działającego z siedziby PMK Marly w różnych mniejszych ośrodkach polonijnych Szwajcarii. Ponieważ w tym roku dobiega końca kadencja dotychczasowego Zarządu Stowarzyszenia 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej w Marly

 

gorąco zaprasza wszystkich zainteresowanych działalnością Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii a szczególnie członków i sympatyków Stowarzyszenia na 

Walne Zebranie Wyborcze 

w sobotę, 14-go maja 2022 o godz. 10.30 

w siedzibie PMK w Marly

 

Mamy nadzieje, że wielu z Was zapragnie przyłączyć się do naszych działań

i przybędzie na zebranie. W celach organizacyjnych prosimy o możliwe wcześniejsze

poinformowanie PMK w Marly lub Waszych lokalnych reprezentantów Stowarzyszenia o Waszym uczestnictwie.

 

Planowany porządek obrad:

 1. Msza Święta
 2. Otwarcie zebrania, lista obecności, przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania w dniu 23.03.2019
 4. Raport Prezesa Stowarzyszenia, p. Andrzeja Pazery
 5. Słowo Koordynatora, ks. prof. Krzysztofa Wojtkiewicza
 6. Prezentacja aktualnego stypendysty Stowarzyszenia, ks. dr Jerzego Dudy
 7. Słowo Prezesa Fundacji im. o. Bocheńskiego, p. Andrzeja Leszczyńskiego
 8. Oficjalne przyjęcie rachunków 2019+2020+2021 i sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz budżetu 2022
 9. Przedstawienie kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia
 10. Wybory
 11. Wolne wnioski i ustalenie daty następnego zebrania.