• 3 Kopia
  • 1 Kopia

Jozef Maria Bochenski

 

Dzisiaj zapraszamy Państwa na niezwykle interesujący wywiad z p. Dr Andrzejem Pazerą, działaczem polonijnym, który od prawie pół wieku uczestniczy w tworzeniu i działalności Polskiej Misji Katolickiej. W wywiadzie wiele nieznanych faktów oraz refleksja nad wyzwaniami, które stawia dziś działalność PMK w świetle ostatnich zmian w strukturach kościoła szwajcarskiego. Serdecznie zapraszamy!