• 1 Kopia
  • 3 Kopia
Genewa2
 
W związku ze zmianą sytuacji prawnej Wspólnoty polskich katolików w Genewie wynikającą z nowego modelu funkcjonowania misji obcojęzycznych zaproponowanego przez lokalny Kościół, modelu ktory nie daje niestety żadnej gwarancji trwania naszego polskojęzycznego duszpasterstwa, nauczeni  wieloletnim doświadczeniem, celem zabezpieczenia środków finansowych na dalsze działanie duszpasterstwa polskiego w Genewie, oszczędności polskiej wspólnoty zostały czasowo przekazane w depozyt Stowarzyszeniu Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii do momentu ustalenia nowych ram funkcjonowania Polskiej Misji Katolickiej w Genewie.
 
Magdalena Ostrowska - przewodnicząca ROD w Genewie 
Katarzyna Jurga - skarbnik ROD
Paulina Pudelek - sekretarz ROD
Jolanta Tyszko - członek ROD
Dr Marcin Brynda - mąż zaufania, vice-przewodniczący Fundacji o. Bocheńskiego w Marly
Dr Andrzej Pazera - przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół PMK w Szwajcarii