• 3 Kopia
  • 1 Kopia

Maria i Andrzej Fornalscy

W maju tego roku pożegnaliśmy śp. dr Marię Fornalską, żonę śp. inż. Andrzeja Fornalskiego, byłego Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej, którego nieuleczalna choroba zabrała w 2014 r. To dzięki wsparciu swojej żony Marii, Andrzej mógł być apostołem świeckim, zarówno w miejscowej wspólnocie Gnadenthal, jak i na poziomie narodowym. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Ogólnoszwajcarskiej Rady Duszpasterskiej, był członkiem Ogólnoszwajcarskiej Rady Koordynacyjnej, członkiem Fundacji im. O.J. Bocheńskiego. Reprezentował szwajcarską Polonię jako delegat Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii do Polskiej Rady Duszpasterskiej Krajów Europy Zachodniej.

Państwo Fornalscy, osoby głębokiej wiary, brali sobie bardzo do serca i angażowali się dla dobra polskiego duszpasterstwa całej Polonii w Szwajcarii poprzez ścisłe związki osobiste z duszpasterzami, zarówno w Szwajcarii jak i w Polsce, wkładając dużo pracy w sprawne funkcjonowanie naszego Stowarzyszenia.

Dzięki bardzo dynamicznej wspólnocie ośrodka Gnadenthal i przy Ich współudziale, przez wiele lat mogliśmy uczestniczyć w corocznej ogólnoszwajcarskiej pielgrzymce do Matki Bożej Opiekunki Rodzin w Gnadethal.

Kiedy w 2003 roku zaistniało zagrożenie likwidacji Polskiej Misji Katolickiej w Marly i odwołanie jej rektora, koordynującego posługę duszpasterską w języku polskim na terenie Szwajcarii, z inicjatywy ówczesnego rektora ks. prałata Krystiana Gawrona właśnie wraz ze śp. A. Fornalskim i jego żoną Marią, oraz kilkoma innymi osobami zatroskanymi o przyszłość PMK, w sytuacji największego natężenia starań, powstała idea założenia Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej, które miało wspomagać księdza rektora a tym samym zapewnić obecność polskiego duszpasterza dla Polonii.

Dzięki tym staraniom, na walnym zebraniu założycielskim w dniu 19.10.2003 roku, zostało ustanowione Stowarzyszenie Przyjacioł Polskiej Misji Katolickiej w Marly, a na walnym zebraniu wyborczym w dniu 17.01.2004 roku przyjęto statut i wybrano zarząd. Tym samym Stowarzyszenie uzyskało podstawy formalno-prawne, niezbędne do realizacji swoich celów. Na nadzwyczajnym walnym zebraniu w dniu 18.09. 2004 roku, wniesiono poprawki do statutu, aby dostosować go do wymogów Federacji Katolików Romańskich. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru handlowego i w dniu 26.01.2005 uzyskało osobowość prawną.

To między innymi dzięki takim osobom jak śp. Maria i Andrzej Fornalscy, dzięki Fundacji im. O.J.Bocheńskiego oraz wsparciu wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia, przetrwała Polska Misja Katolicka w Marly – Misja Matka – która nadal może służyć i Polakom i Szwajcarom już od 72 lat.

Ostatnie lata swojej jesieni życia dr Maria Fornalska postanowiła spędzić w ojczyźnie, przybliżyć się do rodziny w Polsce oraz miejsca gdzie spoczywają tragicznie zmarły jedyny syn i kochany mąż. Jednakże zawsze z zainteresowaniem śledziła historię Misji w Marly, tak bliskiej jej sercu.

Teraz połączeni w Domu Ojca Niebieskiego niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół
Polskiej Misji Katolickiej