• 1 Kopia
 • 3 Kopia

walne zebranie

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej w Marly

serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych działalnością Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii a szczególnie członków i sympatyków Stowarzyszenia na:

 

Walne Zebranie 

w sobotę, 13-go maja 2023 o godz. 10.30 

w siedzibie PMK w Marly

 

Jest to okazja żeby zapoznać się z działalnością Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii, w tym także Jej historycznej siedziby, Marly, podzielić się problemami poszczególnych ośrodków i szukać sposobu ich rozwiązania.

Naszym celem jest dobry i harmonijny rozwój wszystkich ośrodków PMK, zrzeszających wszystkich katolików polskojęzycznych w Szwajcarii.

Planowany porządek obrad:

 1. Msza Święta
 2. Otwarcie zebrania, lista obecności, przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania w dniu 14.05.2022
 4. Słowo Koordynatora, ks. Krzysztofa Wojtkiewicza
 5. Prezentacja obecnego stypendysty Stowarzyszenia, ks. Kordiana Broniarczyka
 6. Słowo Prezesa Fundacji im. o. Bocheńskiego, p. Andrzeja Leszczyńskiego
 7. Raport Prezesa Stowarzyszenia, p. Andrzeja Pazery
 8. Przyjęcie rachunków 2022 i sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz budżetu 2023
 9. Aktualne problemy i propozycje
 10. Wolne wnioski 
 11. Zakończenie i ustalenie daty następnego zebrania

Serdecznie zapraszamy !

Andrzej Pazera

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół PMK