• 1 Kopia
 • 3 Kopia

walne zebranie

 Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej w Marly

serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych działalnością Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii a szczególnie członków i sympatyków Stowarzyszenia na:

 

Walne Zebranie 

w sobotę, 27 - go kwietnia 2024 r o godz. 10.30 

w siedzibie PMK w Marly

 

Będzie to okazja, aby zapoznać się z działalnością Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii i sytuacją poszczególnych jej ośrodków.

Wszyscy zainteresowani kontynuacją duszpasterstwa polskojęzycznego w Szwajcarii i pragący przyczynić się do jego funkcjonowania są mile widziani.

Planowany porządek obrad:

 1. Msza Święta
 2. Otwarcie zebrania, lista obecności, przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania w dniu 13.05.2023.
 4. Słowo Koordynatora Misji ks. Krzysztofa Wojtkiewicza.
 5. Sprawozdanie stypendysty Stowarzyszenia, ks. Kordiana Broniarczyka.
 6. Słowo Prezesa Fundacji im. o. Bocheńskiego, p. Andrzeja Leszczyńskiego.
 7. Raport Prezesa Stowarzyszenia, p. Andrzeja Pazery.
 8. Przyjęcie rachunków 2023 i sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz budżetu 2024.
 9. Aktualne problemy i propozycje
 10. Wolne wnioski 
 11. Zakończenie i ustalenie daty następnego zebrania.

Serdecznie zapraszamy !

Andrzej Pazera

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół PMK