• 3 Kopia
  • 1 Kopia

walne zebranie

Drodzy Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Przyjaciół PMK w Marly,

Rozpoczęty właśnie 2024 rok jest początkiem 21 roku powstania naszego stowarzyszenia.
Z całą pewnością to ogromny powód do radości spojrzeć wstecz i widzieć, tydzień po tygodniu, jak istotny jest jego wkład w duszpasterstwo polskojęzyczne w Szwajcarii wśród naszych Rodaków, a także ciągłą żywotność dziedzictwa jakim jest istnienie w Marly tego „Polskiego Domu”, w którym siedzibę ma też nasze stowarzyszenie.

Polska Misja Katolicka na helweckiej ziemi powstała w 1950 roku. Kiedy zaistniało zagrożenie jej likwidacji,
o czym możemy przeczytać na naszych stronach internetowych www.przyjaciele.pmk i Facebooku @przyjacielePMKSzwajcaria,  niemalże 300-tu naszych Rodaków z entuzjazmem powołało nas do istnienia. 

Dziś liczba zadeklarowanych członków spadła do mniej niż jednej trzeciej początkowej liczby, ale dzięki naszym sympatykom wchodzimy już w trzecią dekadę. I chociaż tych wiekiem najstarszych założycieli stowarzyszenia z naturalnych przyczyn pozostało już niewielu, to zarówno oni, jak i każdy ze wspierających nas, żyje w ciągłych modlitwach księży stypendystów, którzy mieli okazje w czasie swego pobytu w Szwajcarii zapoznać się z duchową ewolucją społeczeństw i doświadczają tego dalej, i tutaj a zarazem niestety i w Ojczyźnie. Miniony rok nie poprawił niestety naszej sytuacji finansowej, ale Państwa wierność i wsparcie,  mimo dużych obaw o jutro, nie odbiera zarządowi i komisji rewizyjnej zapału aby dalej kontynuować swoje zaangażowanie.

Dziś zwracamy się szczególnie do tych Rodaków, którzy przybyli do Szwajcarii w ostatnich latach, a jest ich bardzo wielu. Jak zawsze organizujemy kolejne walne i otwarte dla każdego zebranie, o którym informujemy w tym numerze  „Wiadomości” oraz na naszych stronach internetowych. Po zebraniu opublikujemy sprawozdanie. Zapraszamy Państwa do przybycia na to zebranie oraz zachęcamy do jak najszerszego mówienia o nas, a także do rozpowszechniania „Wiadomości”, gdyż i tutaj zmalała ogromnie liczba abonentów (a tu również wystarczy dobrowolna ofiara). Zniknięcie wydawanych „Wiadomości”, liczących obecnie już 624 numerów, byłoby ogromną a wręcz niepowetowaną stratą. 

Jeszcze raz dziękujemy serdecznie każdemu z Państwa za wierność naszej sprawie, życząc wszystkiego najlepszego w rozpoczętym 21. roku naszej wspólnej działalności, a w niedługiej perspektywie 75 roku istnienia Polskiej Misji Katolickiej w Marly.     

                                                                                                                        

                                                                                                                 Zarząd Stowarzyszenia