• 3 Kopia
  • 1 Kopia

Św. Brygida w kościele w Salem

Kościół obchodzi święto św. Brygidy Szwedzkiej (1303-1373), patronki Europy, w dniu 23 lipca. To niezwykła kobieta nie tylko na tamte czasy. Jej spojrzenie na odnowę i reformę społeczeństwa jest bardzo aktualna.

O Świętej papież Jan Paweł II napisał, że przyczyniła się do budowy wspólnoty kościelnej, w szczególnie krytycznym momencie jej dziejów (…) przez swoje głębokie zrozumienie tajemnicy Chrystusa i Kościoła.”. A badacz jej dziejów, prof. Alf Härdelin w rozmowie z KAI zaznacza, że Św. Brygida wielokrotnie mówiła o odnowie i reformie społeczeństwa. "Zawsze, kiedy mówiła o reformie, miała na myśli pojedynczego człowieka, a zwłaszcza osobistą odnowę osób sprawujących władzę – uważa profesor uniwersytetu z Uppsali. Jego zdaniem, Brygida nie wierzyła, żeby nawet dobrze pomyślane zmiany polityczne czy inicjatywy prawne mogły zreformować społeczeństwo. Była przekonana, że odnowa społeczeństwa może nastąpić tylko wówczas, gdy każdy dokona indywidualnej odnowy w swoim życiu osobistym i zawodowym. Taka odnowa stanowiła w jej mniemaniu punkt wyjścia do prawdziwej pokuty i nawrócenia.

Jej przepiękna modlitwa o pokój serca pełna miłości i odpowiedzialności za siebie i innych może stanie się i Twoją modlitwą?

 

Modlitwa św. Brygidy

Panie!
Przyjdź szybko i rozjaśnij noc.
Tak tęsknię do Ciebie,
Jak tęsknią umierający.
Powiedz mojej duszy,
że nic nie dzieje się bez Twego przyzwolenia,
a na co ty przyzwalasz nie pozostanie bez pocieszenia.
O Jezu, Synu Boży,
który stałeś cichy przed swymi sędziami,
nałóż więzy na mój język,
dopóki nie przemyślę,
co i jak mam mówić.
Wskaż mi drogę i spraw,
abym była gotowa po niej kroczyć.
Niebezpiecznie jest zwlekać
i niebezpiecznie się spieszyć.
Odpowiedz na moje błaganie
i wskaż mi drogę.
Przychodzę do Ciebie
jak zraniony człowiek do lekarza
w poszukiwaniu pomocy.
Udziel mi Panie, pokoju serca!
Amen.

 

 

 

Do posłuchania:

Św. Brygida - patronka Europy ustanowiona przez Jana Pawła II