• 3 Kopia
  • 1 Kopia

Stoczniamsza3

Dokładnie 40 lat temu w ostatni, gorący (nie tylko ze względu na panujące wtedy upały, ale i atmosferę w całym kraju) dzień sierpnia, komunistyczne władze, pod presją strajkujących w całym kraju robotników, zmuszone zostały do podpisania porozumień, które zawierały obietnicę realizacji 21 postulatów postawionych przez strajkujących.

Wśród przedstawionych postulatów (http://www.solidarnosc.org.pl/21-postulatow) były między innymi takie żądania, jak
przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku, publikacji, i udostępnienie środków masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
Wielką rolę w przemianach, które doprowadziły do sierpniowego zrywu, odegrał Jan Paweł II. Gazeta Gość Niedzielny przygotowała materiał pokazujący historię powstania Solidarności; poniżej znajdą Państwo link do tej ciekawej prezentacji.

https://twarzesolidarnosci.gosc.pl/