• 1 Kopia
  • 3 Kopia
Jednym z ważniejszych miejsc polskiego kultu maryjnego jest Gietrzwałd – wioska leżąca między Olsztynem i Ostródą. To właśnie tutaj, w 1877 r. Matka Boża objawiała się dwóm dziewczynkom: Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej.
gietrzwa

 Pierwszy raz Najświętsza Panienka ukazała się Justynie, gdy dziewczynka razem z mamą wracała z egzaminu przed przystąpieniem do I Komunii Świętej. Następnego dnia Maryję zobaczyła również Barbara. Miało to miejsce przed kościołem w czasie odmawiania Różańca. 
Jasna Pani ukazała się  dziewczynkom nad klonem – w postaci siedzącej na tronie, z Dzieciątkiem Jezus, pośród Aniołów. Na zapytanie małych wizjonerek: Kim jesteś?, odpowiedziała: *Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!* 
Wtedy dziewczynki zapytały: Czego żądasz, Matko Boża? 
I ta odpowiedź Najświętszej Panienki jest niejako głównym przesłaniem gietrzwałdzkich objawień: *Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!*  
Wielką wartość modlitwy podkreśla Niepokalana odpowiadając również na pytania dotyczące losów naszej Ojczyzny, która w tamtym okresie znajdowała się w trudnej sytuacji. Warunkiem zakończenia prześladowań Kościoła i powrotu kapłanów do osieroconych parafii miała być właśnie gorliwa modlitwa. Słowa Matki Bożej były dla Polaków pocieszeniem, wlewały w ich serca nadzieję i rzeczywiście wypełniły się. Władze pruskie nie były zadowolone z pielgrzymek i modlitw, jakie wypełniły miejsce objawień.
Uznawano je za oszustwo, zabobon, polską demonstrację narodową czy manifestację polityczną. Wiele osób, zarówno świeckich jak i duchownych (szczególnie proboszcz parafii – ks. Augustyn Weichsel) spotkało się z różnego rodzaju karami: osadzaniem w więzieniu, nakładaniem grzywien i zawieszaniem w możliwościach wypełniania posługi duszpasterskiej. Kult jednak rozwijał się i modlitwy pielgrzymów wypełniały Gietrzwałd. Prawdziwość objawień, badaną przez Kościół, potwierdzały również zmiany, jakie dokonały się w życiu tamtejszej ludności. Przesłanie Matki Bożej przebudziło świadomość narodową Warmiaków, odrodziło poczucie jedności z Polakami innych dzielnic kraju. 
Jeszcze podczas trwania objawień, 16 września 1877 r., tam, gdzie dzieciom ukazywała się Matka Boża, umieszczono kapliczkę z figurą Najświętszej Maryi Panny. Przy Alei Różańcowej prowadzącej do pobłogosławionego przez Maryję źródełka umieszczono Kapliczki Różańcowe, a woda czerpana przez pielgrzymów już od wielu lat przynosi ulgę w cierpieniu i liczne uzdrowienia.
A czego my możemy zaczerpnąć z tych objawień, co Niepokalana chciałaby nam przez nie powiedzieć? Chyba to, byśmy ze wszystkich sił ukochali modlitwę, zwłaszcza różańcową, byśmy uwierzyli w jej moc. Byśmy również kochali naszą Ojczyznę, mieli odwagę o nią walczyć i pozostać wiernymi tej wierze i tym wartościom, których uczyli nas nasi rodzice, dziadkowie…
 
źródło: www.siostrymi.pl/przez-rok-z-maryja/ 
 
https://youtu.be/kK3oFW12J2M