• 3 Kopia
 • 1 Kopia

Archanioł Michał

Kalendarz liturgiczny na przełomie września i października przypomina nam o istnieniu Aniołów. Są to istoty duchowe, niematerialne, nie mające ciała. Pośredniczą oni między Bogiem i ludźmi. Występują nie tylko w chrześcijaństwie i judaizmie, ale także w islamie i religiach staroirańskich. Aniołowie, istoty w które łatwiej wierzą dzieci albo osoby, które poszukują Boga, które często ocierają się o ezoteryke i wróżbiarstwo.

Tymczasem w Kościele katolickim wiara w anioły jest jedną z prawd wiary. Prawda ta wynika z Pisma Św. i Tradycji. Ba, anioły stały się odrębnym przedmiotem nauk teologicznych, który nazywa się Angelologia.

Kim są aniołowie?

"Anioł" (gr. ἄγγελος - ángelos) = wysłannik, posłaniec, zwiastun

Wg Katechizmu Kościoła Katolickiego aniołowie to stworzenia czysto duchowe. Posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi. Przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały. KKK 330.

Święty Augustyn o aniołach powiedział: 

Anioł oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz jak się nazywa ta natura? – Duch. Pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to czym jest, jest duchem, a przez to co wypełnia, jest aniołem

A  św. Grzegorza Wielki : 

Należy wiedzieć, że termin ’’aniołowie’’ odnosi się nie do ich natury, lecz określa ich działanie. Bo owe święte duchy, przebywające w niebiańskiej ojczyźnie, są nimi z natury, natomiast zwie się ich aniołami wtedy, gdy spełniają jakieś posłannictwo. Aniołami nazywa się tych, którzy zwiastują sprawy mniej ważne, natomiast archaniołowie to ci, którym powierzono szczególnie ważne posłannictwo.

Po co są anioły? 

 • Zwiastują
  - np. Odwiedziny u Abrahama i Sary (Rdz 18,1-10); Zwiastowania Maryi (Łk 1,26-31); Pasterze u żłóbka (Łk 2,8-10).
 • Prowadzą i ubezpieczają
  - np. W poszukiwaniu żony dla Izaaka (Rdz 24,7); Droga do Ziemi Obiecanej (Wj 14,19).
 • Towarzyszą i pomagają człowiekowi
  - Kryzys Eliasza (1Krl 19,4-5); Tobiasz i jego przyjaciel anioł Rafał (Tb 6,1); Jezus w Ogrodzie Oliwnym (Łk 22,43-44).
 • Ostrzegają
  - np. Sodoma i Gomora (Rdz 19,1-13); Ucieczka do Egiptu (Mt 2,13)
 • Wykonują wyroki Boga i walczą ze złem
  - np. Groza w Jerozolimie (1Krn 21,15-16); Michał i smok (Ap 12,7-9).
 • Świadczą o zmartwychwstaniu (wszystkie Ewangelie)

Biblijne zadania aniołów są wciąż aktualne, tak jak aktualna wciąż jest Biblia. Sposób działania aniołów jest wciąz taki sam. Jak w Biblii tak i w naszym codziennym życiu.

Jak Pismo Św. charakteryzuje anioły?

 • Są istotami duchowymi nadrzędnymi względem ludzi (Ps 8,6; Hbr 2,7)
 • Zwani są synami Bożymi (Hi 1,6. 38,7; Ps 29,1. 89,7)
 • Stworzeni przed człowiekiem (Hi 38,4-7)
 • Jest ich ogromna liczba (Ps 68,18; Mt 24,31; Hbr 12,22; Ap 5,11)
 • Nie należy ich wielbić (Kol 2,18-19; Ap 19,10; 22,8-9)
 • Służą ludziom (Hbr 1,14); i ich ochraniają (Ps 34,8)
 • "Nie żenią się, ani za mąż nie wychodzą" (Mk 12,25)
 • Służyli Jezusowi (Mt 4,11; Mk 1,13; Łk 22,43)
 • Część z nich upadła (Jud 6; 2P 2,4); "i służy szatanowi" (Ap 12,9; Mt 25,41)

 Ilu jest aniołów i jakie są ich imiona?

Według bł. Jana Dunsa Szkota, Bóg na początku świata stworzył nieskończoną liczbę aniołów. Według Biblii liczba aniołów jest ogromna: "Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim" (Dn 7, 10). "Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów..." (Hbr 12, 22). "I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga" (Łk 2, 13). "I słyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu... a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy" (Ap 5, 11).


Znamy te anioły, które miały jakieś zlecenie dane ze względu na Chrystusa czy też wobec ludzi. Na podstawie Pisma św. możemy podzielić anioły na chóry. Ten teologiczny podział przyjmuje za kryterium stan natury, łaski i chwały. Nazwy aniołom nadał Dionizy Areopagita:

 • Serafini (Iz 6, 2), Cherubini (Rdz 3, 24; Iz 37, 16; Ez 10, 3) i Trony (Kol 1, 16) to ci, którzy bezpośrednio wpatrują sią w twarz Boga, dla uwielbienia Boga.
 • Kolejne chóry to Panowania (Kol 1, 16), które uczestniczą z polecenia Bożego w Jego mocy i wykonują polecone im zadania.
 • Potem są same Moce (Ef 1, 20-21), które rozumieją, co dzieje się między istotą a działaniem każdego bytu.
 • Po Mocach są Władze (Kol 1, 16), które wszelkie czynności ludzkie kierują do Boga.
 • Kolejny chór to Księstwa (Kol 1, 16) które pomagają w zarządzeniu,
 •  Archaniołowie (2 Tes 4, 15) i Aniołowie (Rz 8, 38). Archaniołowie zajmują się sprawami, które dotyczą społeczności czy większej liczby ludzi. Powołani są do zajmowania się sprawami ważnymi dla tych grup osób. 

Biblia podaje imona tylko trzech Archaniołów:

 • Archanioł Michał ("Któż jak Bóg") stoczył walkę ze złymi duchami i nadal wspiera ludzi w walce ze złem (Ap 12,7-9).
 • Archanioł Gabriel ("Bóg jest mocą") wielokrotnie przekazywał ludziom wolę Bożą (Dn 8,15; Łk 1,11). On zwiastował Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego (Łk 1,28-38).
 • Archanioł Rafał ("Bóg uzdrawia"), jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją przed Panem (Tb 12,15), był opiekunem młodego Tobiasza.

Wszyscy aniołowie posiadają imiona nadane im przez Boga. Nadawanie imion np. Aniołom Stróżom, pytanie o ich imiona nie jest przez Kośció zalecane:

„Praktyka nadawania imion Aniołom Świętym nie powinna być pochwalana, za wyjątkiem przypadków Gabriela, Rafaela i Michała, których imiona są zawarte w Piśmie Świętym” (Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, 2001, pkt 217).

Kościół zniechęca nas do nadawania imion naszym Aniołom Stróżom, ponieważ nawet w czasie naszych modlitw może pojawić się imię, które nie jest natchnione przez Boga. Może być to efekt wpływu diabła lub naszych własnych myśli. 

Anioł Stróż


Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi…  (Wj 23, 20-23)

Cortona

 

 Według teologii opieka Anioła Stróża rozpoczyna się z chwilą narodzenia człowieka, a kończy z chwilą jego śmierci. Kult Aniołów Stróżów rozwinął się – za naukami św. Pawła Apostołaśw. Cyprianaśw. Bazylegośw. Ambrożegośw. Hieronimaśw. Augustyna i wielu innych świętych – już w średniowieczu. Do grona świętych, którzy szczególnie czcili aniołów, należeli m.in. św. Bernard z Clairvauxśw. Stanisław Kostkaśw. Franciszek Salezyczy św. Jan Bosko. Święto Aniołów Stróżów istnieje w kalendarzu od XVI wieku – po raz pierwszy pojawiło się ono w Hiszpanii i Francji.

Nasz Anioł Stróż jest uosobieniem Opatrzności Boskiej w stosunku do każdego człowieka nawet niewierzącego. Od pierwszej chwili naszego życia na ziemi do niego należy przewidywanie czy usuwanie licznych niebezpieczeństw, które nam zagrażają, a które mogłyby nam przeszkodzić w osiągnięciu zbawienia, bo do zbawienia zostaliśmy stworzeni. Aniołowie nieustannie modlą się za nami. Bronią nas w walce ze złem. Świadoma przyjaźń z Aniołem Stróżem może wiele, ale nie „załatwi” wszystkiego. Wiara w jego bliskość powinna jeszcze bardziej wzmóc w nas czujność i roztropność wobec przewidywalnych zagrożeń i niebezpieczeństw dla duszy i ciała. Roztropność i rozwaga połączone z troską ukrytego Przyjaciela są gwarancją bezpiecznej drogi, drogi do Nieba. 

 

Czy wierzysz w anioły?

 

 

Święty Aniele Stróżu,
który z Bożego nakazu czuwasz nade mną,
abym nie poniósł szkody na duszy i ciele,
bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia,
pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi.
Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia,
których spełnienie będzie się podobało Bogu
i przyniesie pożytek ludziom.
Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie
i Twoich starań o moje dobro,
wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie.
Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie,
gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci.
Czuwaj nade mną,
aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego.
Amen.

Modlitwa pochodzi z „Modlitewnika Czcicieli Ojca Pio”.

 

Do poczytania:

Co wie o Tobie Twój Anioł Stróż?

Aniołowie są z nami – prawdziwe historie o gościach z niebios

10 faktów na temat twojego Anioła Stróża

 

Źródło:

http://www.kerygma.pl/klasa-ii/125-209-swiat-istot-niewidzialnych-aniolowie