• 1 Kopia
  • 3 Kopia

1007px Pieter Bruegel d. Ä. 066

 

Karnawał trwa, chociaż jego początek dla innych może być w innym punkcie, to napewno koniec jest zawsze w tzw. Środzie Popielcowej. Chociaż i tutaj zdarzają się wyjątki, np w niektórych kantonach szwajcarskich pochody karnawałowe trwają jeszcze tydzień po Popielcu.

W artykule o historii pączka wspomniany jest obraz  Pietera Bruegel  "Walka postu z karnawałem". Osobiście jestem zdumiona jego aktualnością, skrajnością i opozycyjnością. O symbolice tego obrazu możecie Państwo przeczytać np tutaj. 

Mnie ten obraz pobudza do głębszej refleksji, modlitwy i pytań (sztuka bardzo pomaga mi w modlitwie), np: co Biblia mówi na temat zabawy, radości i postu? Poniżej kilka wybranych fragmnetów.

 

O radości – wybrane fragmenty

 

“Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie – poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, bo radość w Panu jest waszą ostoją.” – Ne 8, 10

 

”Szczęśliwy lud, który umie się radować: chodzi o Panie, w świetle Twego oblicza. Cieszą się zawsze Twoim Imieniem, wywyższa ich twoja sprawiedliwość. Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, a dzięki Twej przychylności moc nasza się wznosi.” – Ps 89, 16-18

 

”Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosna okrzyk , Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął Twojego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan jest pośród ciebie, nie będziesz bała się złego .” – So 3,14-15

 

”Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków*, którzy byli przed wami.”– Mt 5, 11-12

 

” Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym..” – Rz 14,17

 

”A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem,  przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.  Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!.” – Ef 5, 18-20

 

” Zawsze się radujcie”  – 1 Tes 5, 16

 

”Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia.” – Jk 1, 2

 

”Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka* się przystroiła” – Ap 19, 7

 

O poście – wybrane fragmenty

 

“Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.” – Iz 58, 6-7

 

„Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie – czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu?” – Iz 58, 3-5

 

„Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.” – Mt 6, 16-18

 

“Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: “Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: “Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony»” – Łk 18, 9-14