• 3 Kopia
  • 1 Kopia

laudatio si

 

Od 22.04.1970 roku obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Celem tego święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Obecnie jest ono obchodzone w 192 krajach. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 roku.

Proponujemy z tej okazji lekturę Encykliki z 2015 r papieża Franciszka "Laudato si". 

 

 

"Jaki rodzaj świata chcemy przekazać tym, którzy będą po nas, dorastającym dzieciom?" 

 

"Po co się narodziliśmy? W jakim celu pracujemy i walczymy? Dlaczego ta ziemia nas potrzebuje?". 

 

 

Papież Franciszek problem ekologii uznaje za jedno z najważniejszych wyzwań współczesności. Temat ten jest ważny dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich światopoglądu, rasy, pochodzenia, miejsca zamieszkania, zajmowanego stanowiska. Zarówno wierzący, agnostycy, niewierzący, biedni i bogaci, młodzi i starsi, wyznawcy różnych religii dotykają problemu ekologii. Świat stworzony jest połączony z życiem człowieka. Zachwianie równowagi w świecie ma swoje konsekwencje zarówno społeczne i polityczne, jak też indywidualne, o czym przypomina papież w encyklice Laudato si’. Jeżeli człowiek przestaje troszczyć się o świat stworzony (np. lasy, jeziora, powietrze), to w niedługim czasie obraca się to przeciwko niemu – godzi w jego zdrowie, odpoczynek, pracę. Papież zachęca, aby wspólnie zastanowić się nad problemami ekologicznymi i podjąć wspólne działania. Wyraża też nadzieję, że problemy podjęte w encyklice pomogą rozpoznać współczesne wyzwania w zakresie ochrony środowiska naturalnego. - LS 2-4

 

pdf icon Laudato si 

 

Pochwała stworzeń, Pieśń o stworzeniu, Cantico delle creature.
św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), 1225 rok

 

Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie,
Twoje są uwielbienie, chwała, cześć i wszelkie błogosławieństwo.
Tylko Tobie, o Najwyższy, one przynależą,
I żaden śmiertelnik nie jest godzien wymieniać Twojego imienia.
Pochwalony bądź, mój Panie, ze wszystkimi Twymi stworzeniami,
nade wszystko z panem bratem Słońcem,
bo jest on lampą dnia i nim rozświetlasz naszą drogę.
Jakże on piękny, promieniejący i pełen blasku.
O Tobie, o Najwyższy, daje nam wyobrażenie.
Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Księżyc i gwiazdy:
stworzyłeś je na niebie, jasne, cenne i piękne.
Pochwalony bądź, mój Panie, przez brata Wiatr
i przez powietrze, słotę, spiekotę i każdą pogodę,
którymi wspierasz wszystkie Twe stworzenia.
Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Wodę,
która jest bardzo użyteczna, i pokorna, i czysta.
Pochwalony bądź, mój Panie, przez brata Ogień,
który rozświetla mroki nocy:
piękny on, radosny, nieprzejednany i silny.
Pochwalony bądź, mój Panie, przez matkę naszą Ziemię,
która nas żywi i utrzymuje,
wydając wszelki owoc, barwne kwiaty i zioła.
Pochwalony bądź, mój Panie, przez tych, którzy z miłości do Ciebie przebaczają,
znosząc chorobę i niepowodzenia.
Błogosławieni, którzy zniosą je w pokoju,
bo przez Ciebie, o Najwyższy, zostaną nagrodzeni.
Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą Śmierć cielesną,
przed którą nikt z żyjących ujść nie może:
biada umierającym w grzechu ciężkim;
błogosławieni, których zastaniesz, pełniących Twą najświętszą wolę,
śmierć druga nie uczyni im żadnej szkody.
Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dzięki mu składajcie,
służcie mu w wielkiej pokorze.

 

Foto: Vatican News