• 1 Kopia
  • 3 Kopia

11 listopad

W Polsce dzień niepodległości obchodzimy w dniu 11 listopada. Data 11 listopada 1918 r. upamiętniała moment przekazania przez Radę Regencyjną pełni władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Także tego dnia Niemcy zawarły rozejm z państwami ententy we francuskim Compiègne, który de facto kończył I wojnę światową. Rocznicę tamtych wydarzeń obchodzono w Polsce już od 1919 r. miały one charakter czysto wojskowy. Sytuacja uległa zmianie po przewrocie majowym 1926 r.

Piłsudski – piastujący wówczas urząd premiera RP – ustanowił 11 listopada dniem wolnym od pracy w administracji rządowej; kilka lat później stał się także dniem wolnym w nauce. Odtąd w całym kraju odprawiano nabożeństwa w intencji ojczyzny, organizowano akademie i wieczornice oraz uroczyste parady wojskowe. Święto Niepodległości zostało wprowadzone do kalendarza w dniu 23 kwietnia 1937 roku. Jednak już 2 lata później polska trafiła pod okupację, a święto niepodległości zostało następnie zniesione w dniu 22 lipca 1945 przez nowe, komunistyczne władze Polski. Przywrócono je dopiero 15 Lutego 1989 roku, ustawą Sejmuj PRL.

 

„Jedenasty listopada” - Ludwik Wiszniewski.

Dzisiaj wielka jest rocznica
jedenasty listopada.
Tym co zmarli za ojczyznę
hołd wdzięczności Polska składa.

Im to bowiem zawdzięczamy
wolność – polską mowę w szkole
to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewolę.

 

„Polsko, nie jesteś już niewolnicą” - Leopold Staff

Polska, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
na którym z lochu, co był twą stolicą lat sto,
swym własny dźwignąłeś się duchem.

Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia,
z ludów jedyny ty lud czystych dłoni.
Co swych zaborców zdumieniem oniemia,
Iż, tym zwycięża jeno, że się broni.

 

„Tu wszędzie Polska” - Tadeusz Kubiak

Tu, gdzie jest dom nasz, twój i mój,
gdzie lasy są i rzeki nasze,
gdzie każdy ojciec szedł na bój,
gdzie Biały Orzeł na sztandarze.

Gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzębem,
gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał,
gdzie wolna droga wiedzie w zboże,
gdzie chwiejna trzcina na jeziorze.

Tyś się tu rodził, ojciec i wuj,
tu się rodziła twoja matka.
Dziad orał ziemię, wdychał kurz,
a jego dom to nędzna chatka.

Gdzie klucz żurawi nad łąkami,
gdzie Mysia Wieża ponad Gopłem,
w Szczecinie biały transatlantyk,
w morzu stalowy, czujny okręt.

Gdzie wiosną słowik w krzakach gęstych,
jesienią rżyska snute dymem,
gdzie latem słońce nad Bałtykiem,
a zimą świerszcze za kominem.

Gdzie dom poety w Czarnolesie,
gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła.
Tu biały sad jest, czarny węgiel,
tu wszędzie Polska, tu - Ojczyzna!

 

„Moja piosnka [II]” - Cyprian Kamil Norwid

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba…
Tęskno mi, Panie…

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą…
Tęskno mi, Panie…

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są – jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
„Bądź pochwalony!”
Tęskno mi, Panie…

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej…
Tęskno mi, Panie…

Do bez–tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak – nie za nie –
Bez światło-cienia…
Tęskno mi, Panie…

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojej…
Tęskno mi, Panie…

 

Listopadowe świętowanie z Niepodległą w Szwajcarii

 

12 listopada

Z okazji 10-lecia Polsko-Szwajcarskiego Stowarzyszenia Szwajcarii Wschodniej odbędzie się koncert Quartet Gugała & Friends.

Wydarzenie planowane jest na 12 listopada, godz. 17:30 w "Urwaldhaus" w Rehetobel Robach.

Szczegóły na stronie organizatora.

13 listopada

W programie koncertu "Sacer Nidus - Święte Gniazdo. Bolesław Chrobry i św. Wojciech w muzyce średniowiecznej" znajdą się utwory nawiązujące do najwcześniejszego okresu w historii państwa polskiego. Wykona je Ensemble Peregrina pod kierunkiem Agnieszki Budzińskiej-Bennett.

Koncert odbędzie się 13 listopada o godz. 13:45 w Kościele Herz Jesu w Zurychu (Aemtlerstrasse 41, Zürich-Wiedikon).

Wydarzenie to jest częścią "Festiwalu Piastowskiego 2022".

15 listopada

W rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza w Vevey wystąpi NFM Orkiestra Leopoldinum.

Koncert odbędzie się 15 listopada o godz. 20:00 w Salle del Castillo w Vevey (Place du Marché 1, 1800 Vevey).

Szczegóły oraz informacje o możliwości zakupu biletów na stronie Vevey Spring Classic.

 

Do poczytania:

Historia obchodów 11 listopada 

 

Źródła:

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej