• 1 Kopia
  • 3 Kopia

Inmacula. Francisco de Zurbarán 16301635jpg

8 grudnia Kościół obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Święto to obchodzone jest w Kościele od 1708 r. a ustanowił je papież Klemens XI. Z kolei Pius IX oficjalnie ogłosił ten dogmat uroczyście właśnie 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. 

 

 (...) ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. (Brevarium Fidei. ks. Ignacy Bokwa (red.). Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, 2007, s. 240.)

 

 

(...) Królowo Pokoju, módl się za nami!
Ku Tobie kierujemy nasze spojrzenie,
coraz bardziej zalęknieni,
do Ciebie uciekamy się z coraz głębszym zaufaniem
w tych czasach pełnych niepewności i obaw
o teraźniejsze i przyszłe losy naszej planety.
Do Ciebie, która jako pierwsza spośród ludzi
odkupiona zostałaś przez Chrystusa,
ostatecznie wyzwolona z niewoli zła i grzechu,
zanosimy wspólnie pełną smutku i ufności modlitwę:
Wysłuchaj bolesnego wołania
ofiar wojen i wielu form przemocy,
których krew przelewana jest na całej ziemi.
Rozprosz mroki smutku i samotności,
nienawiści i zemsty.
Otwórz umysły i serca wszystkich,
aby napełniły je ufność i przebaczenie!

 

Królowo Pokoju, módl się za nami!
Matko miłosierdzia i nadziei,
wyproś dla ludzi trzeciego tysiąclecia
cenny dar pokoju:
pokoju w sercach i w rodzinach,
we wspólnotach i pośród ludów;
pokoju przede wszystkim dla tych narodów,
w których nadal dzień po dniu toczą się walki
i zadawana jest śmierć.
Spraw, aby wszyscy ludzie, ze wszystkich ras i kultur,
spotkali i przyjęli Jezusa,
który przyszedł na ziemię
w tajemnicy Bożego Narodzenia,
aby dać nam «swój» pokój.
Maryjo, Królowo Pokoju,
daj nam Chrystusa, prawdziwy pokój świata!

( św. Jan Paweł II, Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8.12.2003)

 

Wizerunki Niepokalanej 

Immaculata (łac. niepokalana) – typ ikonograficzny, przedstawiający Marię z Nazaretu bez dziecka, w młodym wieku, w białej sukni i błękitnym płaszczu, na tle nieba, stojącą na półksiężycu oplecionym wężem, otoczoną świetlistą mandorlą i koroną z gwiazd. Wizerunek wykształcony w XVII wieku i typowy zwłaszcza dla epoki baroku i rokoko. Typ immaculaty pojawia się często w barokowej rzeźbie wolnostojącej.

InmaculataFrancisco de Zurbarán 16301635jpg

Niepokalana, Francisco de Zurbarán, 1630–1635

NiepokalanaGiovanni Tiepolo 17671769

Immaculata, Bartolomé Esteban Murillo (ok. 1678)

Niepokalana Bartolomé Esteban Murillo ok. 1678

Niepokalana, Esteban Murillo, 1678

Niepokalana El Greco 16081614

Niepokalane Poczęcie, El Greco, 1585

Niepokalana MariaMatthias Steiln. 1688 jpg

Maria Immaculata, Matthias Steinl, 1688

 

 

Do poczytania:

Co oznacza dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi?

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny