• 1 Kopia
  • 3 Kopia

11 listopad

"Boże, coś Polskę" to katolicka pieśń patriotyczna, która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku konkurowała z Mazurkiem Dąbrowskiego o uznanie za hymn państwowy. 

Autorem słów był Aloizy Feliński (1771-1820), poeta i dramatopisarz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli klasycyzmu w literaturze polskiej, uczestnik powstania i sekretarz Tadeusza Kościuszki.

Napisał Pieśń narodową za pomyślność Króla w 1816 r., na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego jako hołd dla cara Aleksandra I. Refren brzmiał: Przed Twe oblicze zanosim błaganie, naszego króla zachowaj nam Panie. Już w następnym roku, w niepopularnej w społeczeństwie polskim pieśni hołdującej zaborcy, zmieniono refren, który odtąd śpiewano: Naszą ojczyznę racz nam wrócić, Panie. Do początkowych dwóch zwrotek dodano dwie kolejne, zatytułowane Hymn do Boga o zachowanie wolności dodał Antoni Gorecki. Anonimowi autorzy dodawali później kolejne zwrotki, także że w 1860 roku było ich aż 11. 

W 1862 roku w zaborze rosyjskim pieśń została zakazana, a rok później towarzyszyła powstańcom i stąd nazwano ją Marsylianką 1863 roku. Była wielokrotnie przekładana na inne języki.

Po uzyskaniu niepodległości 1918 a także po 1989 refren pieśni zmieniono na: Ojczyznę wolną pobłogosław Panie, by w czasach okupacji hitlerowskiej oraz w PRL ponownie powrócić do nieco zmienionej wersji, proszącej o przywrócenie wolności Ojczyźnie: Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie.

 

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęg i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
Przed Twe ołtarze...

Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi, 
A łez, krwi naszej popłynęły rzeki, 
Jakże to musi być okropnie z tymi, 
Którym ojczyznę odbierasz na wieki. 
Przed Twe ołtarze ... 

Wróć nowej Polsce świetność starożytną, 
Użyźnij pola, spustoszałe łany, 
Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną, 
Przestań nas karać, Boże zagniewany! 
Przed Twe ołtarze ... 

Boże, którego ramię sprawiedliwe 
Żelazne berła władców świata kruszy, 
Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe 
Obudź nadzieją w każdej polskiej duszy. 
Przed Twe ołtarze ... 

Boże Najświętszy ! Przez Twe wielkie cudy 
Oddaj od nas klęski, mordy boju, 
Połącz wolności węzłem Twoje ludy 
Pod jedno berło Anioła Pokoju. 
Przed Twe ołtarze ... 

Boże Najświętszy, przez Chrystusa rany 
Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi. 
Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany, 
Przyjmij ofiary z synów polskiej ziemi. 
Przed Twe ołtarze ... 

Boże Najświętszy, od którego woli 
Istnienie świata całego zależy, 
Wyrwij lud polski z tyranów niewoli, 
Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży. 
Przed Twe ołtarze ... 

Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie, 
Za naszych braci poległych błagamy, 
By ich męczeństwa uwieńczone skronie 
Nam do wolności otworzyły bramy. 
Przed Twe ołtarze ... 

Jedno Twe słowo, wielki niebios Panie, 
W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne. 
A gdy zasłużym na Twe ukaranie, 
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne! 
Przed Twe ołtarze ... 

Powstała z grobu na Twe władne słowo 
Polska, wolności narodów chorąży. 
Pierzchnęły straże, a ponad jej głową 
Znów swobodnie Orzeł Biały króży ! 
Przed Twe ołtarze ...

 

Źródło:

Wikipedia