• 3 Kopia
  • 1 Kopia

Kalendarz rekolekcji Adwentowych oraz Mszy Świętych Bożego Narodzenia w ośrodkach Polskiej Misji Katolickej w Szwajcarii przekazujemy za "Wiadomościami"  nr 621-622-623, Listopad 2023 - Grudzien 2023 - Styczeń 2024

Adwent 2023