• 3 Kopia
  • 1 Kopia

Canva Woman and Child Inside Car

 O Panie,

daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.

Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.

Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.

Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.

Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.

Amen.

 


 

Święty Krzysztofie,

który patronujesz prowadzącym pojazdy, otaczaj swą opieką każdego, kto usiądzie za kierownicą.

Wypraszaj u Boga łaski i predyspozycje potrzebne każdemu kierującemu pojazdem.

Święty Krzysztofie, proś dobrego Boga,

aby chronił kierowców przed brawurą i wypadkami i aby każdy z nich był na drodze odpowiedzialny,

trzeźwy, opano­wany i życzliwy.

Amen.

 


  

Drogą pokoju niech nas prowadzi Wszechmocny i miłosierny Pan,

a Jego Anioł niech nas strzeże byśmy w pokoju i bezpiecznie

mogli dojść do celu podróży.

Amen

 


 

Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących, Swoją opieką.

Bądź nam w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą,

w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem, pod opieką Matki Najświętszej i św. Rafała Archanioła,

pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów.

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen

 


 

O Boże wielki,

który czuwasz nad wszystkim stworzeniem, miej mnie w swej opiece. 

Niech błogosławieństwo Twoje towarzyszy mi w całej drodze.

Odwracaj ode mnie nieszczęście, ratuj w niebezpieczeństwach i pozwól, abym szczęśliwie powrócił do domu. Amen

 


 

Modlitwa przed podróżą dla dzieci

Canva Happy Asian kids traveling in car 

 

Panie Boże, Ojcze nasz,

na bezpieczną drogę pobłogosław nas.

Amen.

 


 

Panie Jezu, proszę Cię,

abyś bezpiecznie do celu doprowadził mnie.

Amen.

 

 

 Patroni podróżników i podróżujących

  • Św. Andrzej Apostoł: patron małżeństw podróżujących
  • Św. Julian Szpitalnik: patron gościnności podczas wyjazdów
  • Św. Jakub Starszy, Apostoł: patron pielgrzymów, bywa wzywany w modlitwach o pogodę
  • Św. Rafał Archanioł: patron emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców
  • Św. Józef z Kupertynu: patron podróży lotniczychŚw. Kolumbanus z Bobbio – patron motocyklistów
  • Św. Brendan: patron podróżników i żeglarzy
  • Św. Krzysztof: patron kierowców i podróżnych, a także poszukiwaczy skarbów
  • Św. Bernard z Aosty: patron alpinistów, turystów, ratowników górskich
  • Św. Mikołaj: patron marynarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, żeglarzy