• 3 Kopia
  • 1 Kopia

POLSKA MISJA KATOLICKA W SZWAJCARII

Nieinstytucjonalne duszpasterstwo polskie w Szwajcarii 

Jest ono związane z powstaniem „Polskiego Stowarzyszenia w Zurychu" w roku 1865. (Polnische Verein in Zürich). Do Szwajcarii przybyło wtedy około 1000 emigrantów po powstaniu styczniowym.

To dla nich polscy kapłani odprawiali Msze święte, słuchali spowiedzi, udzielali sakramentów, organizowali uroczystości patriotyczne. W 1940 r. Szwajcaria otworzyła granice dla 14 000 polskich żołnierzy, którzy byli zadowoleni z istnienia „Polskiego Stowarzyszenia w Zurychu". To dzięki temu Stowarzyszeniu internowani otrzymali 500 książek w języku polskim oraz zabezpieczono im opiekę duszpasterską. Pierwszymi kapelanami byli ksiądz Wawrzyńczak, O. Kasjan Wolak, kapucyn, męczennik obozów koncentracyjnych (lekarze SS wstrzykiwali mu eksperymentalnie zarazki różnych chorób). W tym roku obchodzimy 80 lat przybycia internowanych do Szwajcarii razem z ich kapelanami. 

Założenia kanoniczne Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii 

Z duszpasterstwa wojskowego internowanych narodziło się duszpasterstwo polonijne; w roku 1950 w dniach od 27 do 29 maja 1950 odbył się pierwszy Kongres Polonii. Ksiądz arcybiskup Józef Gawlina, opiekun emigracji, 2 czerwca 1950 ustanawia kanonicznie Polską Misję Katolicką, najpierw z siedzibą w “Albertium”. Pierwszym rektorem został ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński, dominikanin. Siedem lat później w 1957 r. kupił Bocheński budynek w Marly. Kolega szkolny Bocheńskiego ze Lwowa — Jul Godlewski, człowiek wielkiej ofiarności, na ten dom przeznaczył 3000 Franków. Znacznie poważniejszym projektem było rozszerzenie tej willi na spory Dom Polski. Z okazji tysiąclecia Chrztu Polski znakomity i zawsze ofiarny inżynier Pręgowski z Winterthuru sporządził piękny plan. Pani Katarzyna Mazik zapisała cały swój majątek temu domowi, banki dały pożyczkę i na 1000 lat Chrztu Polski Bocheński mógł Polski Dom postawić. Bocheński był rektorem Polskiej Misji Katolickiej do roku 1976, po nim rektorem został ks. prałat Jan Engelbert Frania, który sprawował tę funkcję do roku 1992. W roku 1987 została założona Polska Misja Katolicka w Zurychu. Pierwszym jej opiekunem został ks. Kazimierz Sroczyński, po nim opiekę nad tą placówką objął ks. Włodzimierz Czerwiński. W Marly kolejnymi rektorami byli ksiądz Ksawery Sokołowski, następnie ksiądz Krystian Gawron, Ks. Sławomir Kawecki oraz, sprawujący tę funkcję do dziś, ksiądz profesor Krzysztof Wojtkiewicz. 

Srebrny jubileusz Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii w roku 1975 

Uroczystościom tym przewodniczył ks. kardynał Karol Wojtyła, który za trzy lata zostanie papieżem Janem Pawłem II. Z tej okazji na uniwersytecie we Fryburgu szwajcarskim odbyło się sympozjum naukowe. Ksiądz kardynał prof. Karol Wojtyła wygłosił referat pt. “Partycypacja i alienacja". Ksiądz kardynał odprawił uroczystą Mszę świętą w katedrze fryburskiej, koncelebrowal między innymi ks. Franciszek Macharski, późniejszy kardynał. 

Złoty jubileusz Polskiej Misji Katolickiej. 

Uroczystości trwały przez trzy dni: od piątku 27 października do niedzieli 29 października 2000 roku. Odbywały się one nie tylko we Fryburgu, lecz również i w Zurychu. Honorowymi gośćmi byli między innymi kardynał Józef Glemp, Prymas Polski. Uroczystość liturgiczną poprzedziła uroczysta sesja naukowa na uniwersytecie we Fryburgu szwajcarskim. Przybyli zaproszeni goście z Rzymu o. Georges Cottier OP - teolog domu polskiego i o. Edward Kaczyński OP rektor „Angelicum". Z Francji prof. Guy Bedouelle OP — historyk, François Rosset - metodolog, Patrice Favre, dziennikarz. Z Niemiec gościł prof. Rolf Fieguth. Polska była reprezentowana przez trzy ośrodki naukowe. Papieską Akademię Teologiczną reprezentował prof. Jan Andrzej Kloczowski OP. Z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przybyli ks. prof Bronisław Mierzwiński i ks. prof Kazimierz Szymonik. KUL reprezentował prof. Tadeusz Chrzanowski. Z fryburskiego uniwersytetu trzeba wymienić prof Paul-Henri Steinauera, prof. Z. Marzysa oraz wielu innych. 

Część artystyczną poprzedziła projekcja filmu Agnieszki Holland pt. „Zabić księdza". Dyskusje po filmie prowadził mec. Edward Wende (adwokat w procesie księdza Jerzego Popiełuszki), głos zabrał również Krzysztof Zanussi - reżyser. Uroczystości zakończyła Msza święta pontyfikalna w katedrze świętego Mikołaja we Fryburgu pod przewodnictwem JE księdza kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski. 

Złoty jubileusz Polskiej Misji Katolickiej. 

Rok 2020 to rok pandemii. Główne uroczystości przewidziane na maj tego roku, niestety, z powodu wirusa zostały przeniesione na wiosnę 2021. Mimo deszczu i śniegu, Polonia spotkała się na tradycyjnej pielgrzymce na przełęczy świętego Bernarda, by świętować siedemdziesięciolecie istnienia Polskiej Misji Katolickiej oraz podziękować Bogu i Maryi za opiekę nad emigracją.

ks. dr Korneliusz Policki 

WIADOMOŚCI — nr 586-587 (grudzień 2020 - styczeń 2021)