• 3 Kopia
  • 1 Kopia

Melchior Paul von Deschwanden Anion Stroh

„Aniele Boży, stróżu mój” – to prosta, rymowana modlitwa, która kojarzy się nam z dzieciństwem. To chyba pierwsza modlitwa, która dzieciom zapada w pamięć na całe ich życie. Historia tej modlitwy sięga XI w i wiąże się z niechcianym małżeństwem.

Autorem jest mnich benedyktyński Reginald z Canterbury (zmarł po 1109r). 

Reginald zajmował się tłumaczeniem ksiąg, przepisywał również starożytne dzieła i opisywał m.in żywot św. Malchusa, zakonnika, męczennika, którego Saraceni siłą zmusili do małżeństwa z chrześcijańską niewolnicą. Malchus i niewolnica zawarli pozorny ślub. Gdy nadarzyła się okazja, obydwoje uciekli z niewoli. Ocaleli dzięki cudownemu pojawieniu się lwa, rozgniewanego na ich prześladowców. Odnaleźli spokojne miejsce do przeżycia. Mnich opisuje, że niewolnica i Malchus wymieniali ze sobą listy do końca życia. 

Reginald spisywał żywot męczennika z Cezarei w pięciu księgach, szósta zaś miała charakter modlitewny. Tam też po raz pierwszy pojawia się odwołanie do anioła stróża. Tam tez mnich z Canterbury umieszcza modlitwe, ktora jest prośbą o opiekę, prowadzenie, oświecenie za wstawiennictwem niebiańskiego obrońcy. Stała się ona inspiracją do pierwotnej wersji napisanej po łacinie, gdzie anioł stróż określany jest mianem opiekuna, któremu autor powierza siebie, prosi o opiekę i towarzyszenie w codzienności. W języku łacińskim ta modlitwa była napisana wierszem:

 

Angele Dei, qui custos es mei,
me, tibi commissum pietate superna,
illumina, custodi, rege et guberna.
Amen.

 

Pod koniec XIX w. ks. Karol Antoniewicz (autor m.in. pieśni „Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone” oraz „W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie”) przetłumaczył treść modlitwy z łaciny na język polski nadając jej też formę rymowaną, wierszowaną. 

W XX w. tłumaczono modlitwę do anioła stróża na różne sposoby i uzupełniano je różnymi końcówkami. Stąd też mamy określenia: „strzeż duszy, ciała mego” lub „broń mnie od wszelkiego złego” oraz „zaprowadź mnie do żywota wiecznego” lub „doprowadź do żywota wiecznego”.

 

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego, (lub: Broń mnie od wszelkiego złego)
zaprowadź mnie do żywota wiecznego. (lub: I doprowadź do żywota wiecznego.)
Amen.

 

 

 

Do poczytania: O Aniołach dla dorosłych

Źródła:

tekst Anny Gębalskiej-Berekets, Historia modlitwy „Aniele Boży, stróżu mój” wiąże się z niechcianym małżeństwem. Kto ją napisał?

pl.wikipedia.org

Vintage Katecheza/YouTube